Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

Ple ordinari

Editar
Dilluns 19 Juny 2017, 20:00
Visites : 240

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 19 DE JUNY DE 2017

 

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia

19 de juny de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 29 de maig de 2017 (05/2017).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de maig de 2017.

3r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2017 d’acceptar la

donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000002

4t.- DONAR COMPTE del l’informe d’Intervenció de fiscalització plena posterior, control

financer i d’auditoria del 2015 de l’Ajuntament de Salt i entitats que en depenen. Exp.

732/2015.

5è.- DONAR COMPTE del seguiment de les mocions aprovades

 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I

HABITATGE

6è.- APROVAR la modificació de l’article 22 de l’acord de condicions de treball del

personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Salt.

Exp. 2017D031000001.

7è.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2017. Exp.

2017D014000001

8è.- AUTORITZAR la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat professional privada de la

Sra. Joana Alsina i Cuadros. Exp. 2017D016000001.

9è.- AUTORITZAR la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat professional privada del

Sr. Salvador Castro García de la Vega. Exp. 2017D016000003

10è.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdit número 02/2017_REC. Exp.

2017E015000027.

11è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei

50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.

20160036000049.

12è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei

50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.

20160036000052.

 

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

13è.- PRORROGAR el contracte per la recollida de fracció de rebuig dels residus municipals

i neteja viària, amb l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA. Exp.

1103/2007.

14è.- APROVAR inicialment el reglament del Taxi de Salt. Exp. 2017C006000001.

 

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

15è.- MOCIÓ presentada pels regidors no adscrits en relació a la sentència relativa a

l’impost de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2017A034000041.

16è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a l’impuls de la participació

política directa en el municipi de Salt. Exp. 2017A034000047

17è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Ciutadans per tal d’establir la celebració

anual d’un ple extraordinari per a debatre l’estat del municipi. Exp. 2017A034000048

18è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Ciutadans sol·licitant la supressió de les

aules prefabricades «no més barracons a Salt». Exp. 2017A034000049

 

19è.- PRECS I PREGUNTES

En cas que no hi pugueu assistir, us prego que ho comuniqueu amb antelació.

L’ALCALDE

Jordi Viñas i Xifra

Localització : Sala de Plens

Enrere