Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Seguretat ciutadana

La Policia Local és un cos de seguretat que depèn de l’Ajuntament de Salt amb competències, funcions i serveis relatius a policia i seguretat ciutadana. La seva missió bàsica és vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes puguin exercir lliurement els seus drets i llibertats reconegudes per la llei. El seu àmbit d’actuació queda delimitat pel terme municipal i basa el seu servei en l’atenció ciutadana.

Policia Local de Salt
Carrer Pla de Salt, 2
17190 Salt
Telèfon: 972 24 91 92
Fax: 972 23 38 05

- Servei d’Atenció al Ciutadà: horari les 24 hores els 365 dies de l’any
- Oficina de recepció de denúncies: horari de 9 a 13:45 i de 16 a 20:45 hores
- Tràmits administratius: horari de 8 a 15 hores
Serveis destacats

Serveis

 • Circulació i senyalització
 • Talls de circulació
 • Multes i disciplina viària
 • Policia local
 • Servei d’informació i atenció a la ciutadania presencial, telefònica i per internet
 • Protecció civil
 • Actuacions policials que tenen com a finalitat l’auxili directe a la ciutadania i la seva protecció, així com la protecció dels drets i llibertats ciutadanes
 • Recollida i instrucció de denúncies per delictes i faltes i la remissió als jutjats.
 • Vetllar per l’acompliment de les ordenances municipals, així com la vigilància en general del compliment d’ordenances, reglaments i bans municipals
 • Control i regulació del trànsit, amb intervencions de caràcter assistencial, sancionador i sobretot preventiu
 • Retirada de vehicles que obstaculitzin la circulació, així com de vehicles abandonats
 • Policia administrativa
 • Vigilància d'aparcaments i parcs infantils
 • Cessió de vehicles per al seu desballestament i corresponent baixa del registre de la Prefectura de Trànsit
 • Autoritzacions per ocupar la via pública amb caràcter privatiu
 • Tramitació de targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
 • Mobilitat

 

Memòries
Memòria 2014  

 

Talls de circulació